Zasady zapisów na Akcję Lato pod Żaglami 2018

Akcja adresowana jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Zasady zapisu na turnusy w roku 2018:

ZAPISY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 07 MAJA 2018 r.
Najpierw należy telefonicznie zgłosić i zarezerwować wybrany turnus: (Nazwisko i Imię, rok urodzenia, tel. kontaktowy do rodzica lub opiekuna, datę wybranego turnusu) pod nr telefonu 730-730-789 od godziny 17.00 - 21.00.

Koszt turnusu wynosi 490,- zł.

W ciągu 2 tygodni (10 dni roboczych) od telefonicznego zgłoszenia i zarezerwowania terminu wnieść opłatę w pełnej wysokości 490 zł na konto Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, która jest jednoznaczna z potwierdzeniem rezerwacji wcześniej ustalonego terminu.

Mosiński Klub Żeglarski
ul. Konopnickiej 31
62-050 Mosina
tel. kontaktowy 730-730- 789
Konto: GBS Mosina 77 9048 0007 0000 2958 2000 0001
Regon: 630756687
NIP: 777-17-93-338

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY KONIECZNIE PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ WYBRANĄ DATĘ TURNUSU. (np. Jan Kowalski 14.07 - 19.07.2016r.)

Brak wpłaty w określonym wyżej terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału dziecka w zarezerwowanym turnusie.

UWAGA!!! Uczestnicy, którzy są spoza Gminy Mosina, wpłacają po przyjeździe na miejsce, dodatkowo 20 zł na rzecz Gminy Mosina u pracownika OSiR-u, jako opłatę za pobyt na polu namiotowym.

W przypadku rezygnacji z udziału w turnusie, krótszej niż 2 tygodnie przed zarezerwowanym terminem, opłata nie będzie zwracana (w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, nastąpi zwrot z potrąceniem kosztów organizacyjnych w wysokości 100 zł)

Turnus biwakowy rozpoczyna się o godzinie 18.00 w niedzielę, a kończy o godzinie 18.00 w piątek.
Dojazd uczestników do przystani MKŻ odbywa się we własnym zakresie (jak do nas trafić - mapa na stronie).

Uczestnik obozu ma obowiązek ze sobą zabrać:
- wypełnioną kartę uczestnictwa [link], którą dostarcza w dniu rozpoczęcia turnusu + dowód
wpłaty; Uwaga! Należy wydrukować obie strony karty uczestnictwa!!!
- odzież na różne warunki pogodowe; OBOWIĄZKOWO: ubranie odporne na deszcz i
przeciwsłoneczne nakrycie głowy;
- osobiste przybory higieniczne; ręczniki,
- kubek i sztućce;
- śpiwór, prześcieradło, poduszkę i własny koc.

Organizator wypoczynku nie bierze odpowiedzialności za przywiezione przez uczestników urządzenia elektroniczne w tym telefony komórkowe).
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwość nie zakwalifikowania uczestnika.
Na przystani będzie dostępny telefon komórkowy kontaktowy 730-730-789.
W roku 2018 odbędzie się 6 turnusów następujących terminach
1. REZERWACJA DLA MKŻ
2. REZERWACJA DLA MKŻ
3. turnus -08.07-13.07
4. turnus - 15.07-20.07
5. turnus - 22.07-27.07
6. turnus - 29.07-03.08

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000079389.