Szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego

Mosiński Klub Żeglarski od 1993r. jest organizatorem szkolenia na patent żeglarza jachtowego.

Posiada b.dobrze wyposażoną bazę szkoleniową nad jeziorem Dymaczewskim, spełniającą wszystkie wymagane warunki w tym zakresie.

Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą instruktorską.

Kurs na patent żeglarza jachtowego składa się z części teoretycznej (ok.20godz.) i części praktycznej (ok.80godz).

Taka liczba godzin spędzonych na jachcie ma na celu wykształcenie prawidłowej i bezpiecznej zdolności manewrowania jachtami żaglowymi.Uczestnicy kursu wypracowują w sobie duże poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo załogi oraz jachtu. Każdy kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski na wniosek Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego.

W MKŻ, kurs na patent ż.j. realizowany jest w systemie weekendowym od połowy marca do końca czerwca każdego roku.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu, kursant zdobywa następujące uprawnienia :

1.Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.

2.Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym, o długości całkowitej kadłuba do 8,5 m, po wodach morskich, w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.

3.Osoby które nie ukończyły 16 lat mogą realizować uprawnienia wynikające z pkt.1 w porze dziennej i pod nadzorem*.

* Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.